Primeira parte - Presentación da empresa

Segunda parte - Proceso de produción

Mestura de silicona

Moldeo de caucho por compresión

Moldeo de silicona líquida

Pulverización

Serigrafía

Soporte adhesivo

Grabado láser

Eliminación de rebabas

Golpeando

QC

Terceira parte - Embalaxe para o envío

SABER MÁIS SOBRE A NOSA EMPRESA